M13 (NGC6205) and Omega Centauri (NGC5139)

A comparison of two the largest globular clusters for northern and southern hemispheres.
Porównanie wielkości dwóch największych gromad kulistych dla półkuli północnej i południowej.

A comparsion M13 (NGC6205) and Omega Centauri (NGC5139)

A comparsion M13 (NGC6205) and Omega Centauri (NGC5139)

Date:
2008.06.03-04
Location:
Teneryfa/Tenerife
CCD:
FLI IMG6303E
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure M13
R:G:B – 15:15:25
Exposure ω Centauri
R:G:B – 25:25:40
Processing:
MaximDL, Photoshop