Tag Archives: Eclipse

Patrial Solar Eclipse 2015 from Poland

Patrial Solar Eclipse on 20 March 2015

Partial Solar Eclipse 2015 from Poland.

 Partial Solar Eclipse

Date:
March 2015
Location:
Lomianki near Warsaw
CCD:
Canon 6D (modified)
Scope:
Solarmax 60, Takahashi FS60
Mount:
Alt-Az mount
Exposure
12x (1/5s + 1/40s)
Processing:
MaximDL, Photoshop, Pixinsight

See animation / Zobacz animację:

Partial Solar Eclipse animation

The Moon 2008.02.21

The Moon 2008.02.21

The Moon shadowed by the Earth; Total Lunar Eclipse.
Księżyc w cieniu Ziem; Całkowite zaćmienie Księżyca.

The Moon 2008.02.21

The Moon 2008.02.21

Date:
2011.06.15
Location:
Lomianki near Warsaw
CCD:
Canon 5D
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F16
Mount:
AP600 GTO

Partial Solar Eclipse

Partial Solar Eclipse
Częściowe zaćmienie Słońca

Partial Solar Eclipse observed from my home balcony.
Częściowe zaćmienie Słońca obserwowane z balkonu mojego domu.

Partial Solar Eclipse observed from my home balcony.

Partial Solar Eclipse observed from my home balcony.

Date:
2011.01.04
Location:
Lomianki near Warsaw
CCD:
Canon 5D MkII
Scope:
Canon 135mm F2
Mount:
None
Exposure
ISO 100
Processing:
MaximDL, Photoshop

Total Solar Eclipse

Total Solar Eclipse 2009.07.22
Całkowite Zaćmienie Słońca

Total Solar Eclipse observed from ship on the Pacific Ocean.
Całkowite zaćmienie Słońca obserwowane z pokładu statku na Oceanie Atlantyckim.

Total Solar Eclipse 2009.07.22

Total Solar Eclipse 2009.07.22

Date:
2009.07.22
Location:
Costa Classica – Pacific Ocean
CCD:
Canon 5D
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Astrotrac 320X
Exposure
1/200 sek – 1/15 sek/ 1/200 sec – 1/15 sec, ISO 400
Processing:
MaximDL, Photoshop
Total Solar Eclipse 2009.07.22

Total Solar Eclipse 2009.07.22

Total Solar Eclipse 2009.07.22

Total Solar Eclipse 2009.07.22

Total Solar Eclipse compare 2006 Turkey - Costa Classica 2009

Total Solar Eclipse compare 2006 Turkey – Costa Classica 2009

Partial Solar Eclipse

Partial Solar Eclipse 2008.08.16
Częściowe zaćmienie Słońca

Partial Solar Eclipse as observed from Warsaw suburbs (Poland).
Częściowe zaćmienie Słońca obserwowane z okolic Warszawy.

Partial Solar Eclipse 2008.08.16

Partial Solar Eclipse 2008.08.16

Date:
2008.08.16
Location:
Lomianki near Warsaw
CCD:
Canon 5D
Scope:
Takahashi FS60 @F12
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure
1/100 i 1/3 sek/ 1/100 and 1/3 sek, ISO 200
Processing:
MaximDL, Photoshop