Tag Archives: M16

M 16 & M 17 in Ha

M16 (NGC6611) & M17 (NGC6618) region

Active emission nebulas in Serpens Cauda (M16 – up) and Sagittarius (M17 – down).
Mgławice emisyjne w gwiazdozbiorze Węża (M16 – na górze) i gwiazdozbiorze Strzelca (M17 – na dole).

M16 (NGC6611) & M17 (NGC6618) region

M16 (NGC6611) & M17 (NGC6618) region

Date:
2013.06.10-13
Location:
Tivoli/Namibia
CCD:
Apogee U16M (D09)
Scope:
Takahashi FSQ106ED
Mount:
AP1200GTO
Exposure:
Hα – 270min
Processing:
MaximDL, Photoshop

M 16 & M 17

M16 & M17 Active emission nebulas in Serpens Cauda (M16 – up) and Sagittarius (M17 – down).
Mgławice emisyjne w gwiazdozbiorze Węża (M16 – na górze) i Strzelca (M17 – na dole).

M16 (NGC6611) & M17 (6NGC618) region

M16 (NGC6611) & M17 (6NGC618) region

Date:
2013.06.10-13
Location:
Tivoli/Namibia
CCD:
Apogee U16M (D09)
Scope:
Takahashi FSQ106ED
Mount:
AP1200GTO
Exposure:
Ha:R:G:B – 270:75:75:85
Processing:
MaximDL, Photoshop

M 16 (NGC 6611)

M16 (NGC6611) Eagle Nebula
Mgławice Orzeł

This are an emission nabula and open cluster which lie ca. 6,500 light years away from our Sun. It is located in Serpens Cauda (the Snake’s Tail).
Image produced in cooperation with Antonio Rosalino from Portugal.

Jest to mgławica emisyjna wraz z gromadą otwartą, znajdująca się ok. 6,500 lat świetlnych od naszego Słońca. Znajduje się w gwiazdozbiorze Węża (Ogon Węża).
Zdjecie zrobione wspólnie z Antonio Rosalino z Portugalii.

M 16 (NGC6611)

M 16 (NGC6611)

Date:
2007.07.20
Location:
Costa de Caparica (Portugal)
CCD:
SBIG ST-10XME
Scope:
Meade LX200R 12″ @F7,7
Mount:
Takahashi NJP Temma
Exposure:
R:G:B – 42:26:24
Processing:
MaximDL, Photoshop