Tag Archives: M17

M 16 & M 17 in Ha

M16 (NGC6611) & M17 (NGC6618) region

Active emission nebulas in Serpens Cauda (M16 – up) and Sagittarius (M17 – down).
Mgławice emisyjne w gwiazdozbiorze Węża (M16 – na górze) i gwiazdozbiorze Strzelca (M17 – na dole).

M16 (NGC6611) & M17 (NGC6618) region

M16 (NGC6611) & M17 (NGC6618) region

Date:
2013.06.10-13
Location:
Tivoli/Namibia
CCD:
Apogee U16M (D09)
Scope:
Takahashi FSQ106ED
Mount:
AP1200GTO
Exposure:
Hα – 270min
Processing:
MaximDL, Photoshop

M 16 & M 17

M16 & M17 Active emission nebulas in Serpens Cauda (M16 – up) and Sagittarius (M17 – down).
Mgławice emisyjne w gwiazdozbiorze Węża (M16 – na górze) i Strzelca (M17 – na dole).

M16 (NGC6611) & M17 (6NGC618) region

M16 (NGC6611) & M17 (6NGC618) region

Date:
2013.06.10-13
Location:
Tivoli/Namibia
CCD:
Apogee U16M (D09)
Scope:
Takahashi FSQ106ED
Mount:
AP1200GTO
Exposure:
Ha:R:G:B – 270:75:75:85
Processing:
MaximDL, Photoshop

M 17 Omega Nebula

Omega Nebula (M17) with a small open cluster M18.
Mgławica nazwana Omegą (M17) z niewielką gromada otwartą M18.

M17/M18 (NGC6618/NGC6613)

M17/M18 (NGC6618/NGC6613)

Date:
2008.06.08
Location:
Tenerife
CCD:
FLI IMG6303E
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure:
Ha:(Ha:R):G:B – 60:(60:60):60:60
Processing:
MaximDL, Photoshop