NGC4485 (smaller, left) and NGC4490 (larger, right)

Iteracting galaxies in Canes Venatici. / NGC4485 (mniejsza, po lewej) i NGC4490 (większa, po prawej) są wzajemnie za sobą oddziałującymi galaktykami w Psach Gończych.

Cocoon Galaxy (NGC4485 & NGC4490)

Cocoon Galaxy (NGC4485 & NGC4490)

Date:
2012.03.24
Location:
Lomianki near Warsaw
CCD:
Apogee U8300
Scope:
TEC 140 @7
Mount:
AP1200GTO
Exposure:
L:R:G:B (min) – 115:95:105:125
Processing:
MaximDL, Photoshop