Tag Archives: NGC1499

NGC 1499

NGC 1499 (Sharpless 2-220, The California Nebula)

A famous emission nebula located in the constellation Perseus.

Date:
October 2018
Location:
Roztoki Gorne, Bieszczady mountains
CCD:
Apogee U16803
Scope:
FSQ ED @F5
Mount:
AP 600GTO
Exposure
HaLRGB (720:250:150:125:175)
Processing:
MaximDL, PixInsight, Photoshop CS6

NGC 1499 (California Nebula)

NGC1499 (California Nebula) One of the best known emission nebula in Perseus.
Jedna z najbardziej znanych mgławic emisyjnych w Perseuszu.

NGC 1499 California Nebula

NGC 1499 California Nebula

Date:
2013.09.06-08
Location:
Roztoki Gorne – Bieszczady
CCD:
Apogee U16M
Scope:
Takahashi FSQ106ED APO @F5
Mount:
AP600GTO
Exposure:
L:(Ha:R):G:B (min) – 100:(420:75):95:80
Processing:
MaximDL, PixInsight, Photoshop

NGC 1499

NGC1499 A bright emission nebula in Perseus.
Dość jasna mgławica emisyjna w gwiazdozbiorze Perseusza.

NGC1499

NGC1499

Date:
2006.10.29
Location:
Łomianki k/Warszawy
CCD:
FLI6303E
Scope:
Pentax 100 SDUF II @F4
Mount:
Takahashi EM-10 FS2 GoTo
Exposure:
H-alpha: 160min
Processing:
MaximDL, Photoshop