Triplet in Draco

Trzy galaktyki w Smoku
A group of galaxies located in Draco.

Triplet in Draco

Triplet in Draco

Date:
March 2014
Location:
Łomianki near Warsaw
CCD:
Apogee U8300M
Scope:
TEC140 APO @F7
Mount:
AP1200GTO
Exposure
LRGB – 230:125:125:150
Processing:
MaximDL, PixInsight, Photoshop